ANP-SAS sistemi

ANP navojna sidra

Rješenja za individualne izazove u tehničkom inžinjerstvu.

ANP – SYSTEMS GmbH – PROFIL KOMPANIJE

Od svog osnivanja u julu 2009. godine ANP – SYSTEMS GmbH je proizvođač u oblasti sistema prednaprezanja i sidrenih sistema. Kompanija posluje internacionalno i inovativan je i pouzdan partner u Austriji i širom svijeta.

Ponuđeni proizvodi i usluge pokrivaju širok spektar geotehničkih primena, kao i primjene u mostogradnji, strukturalnom i građevinskom inženjerstvu sve do podzemnog rudarstva. Takođe, kao lider na tržištu u geotehničkim proizvodima, kompanija se specijalizirala za korišćenje sofisticiranih sistema za zatezanje i sidrenje.

Kvalitet, tačnost i ekonomska efikasnost

 

Visoko kvalifikovani zaposlenici, dugogodišnje iskustvo, tehničko znanje i efikasna podrška korisnicima čine ANP-SYSTEMS GmbH kompetentnim partnerom i osiguravaju najviši kvalitet, tačnost i ekonomičnu efikasnost.

 

SAS sistemi

Šipke za tunele i rudarstvo

Šipke sa navojem razreda SAS 450/700, SAS 500/550 (s odobrenjem DIBT), SAS 650/800, SAS 670/800 i kao glatke šipke.....

Šipke za prednapinjanje

Sistemi prednapregnutih šipki SAS 950/1050 i SAS 835/1035, kao i testiranih i odobrenih elementa za sidrenje posebno...

Geotehnički sistem sidrenja za tlo

Širok asortiman proizvoda kao SAS 500/550, SAS 550/620, SAS 555/700, SAS 670/800, SAS 950/1050 i SAS 838/1035...

Sistem šipki za armiranje

Sistemi se sastoje od toplo valjanih SAS šipki sa navojem i dodataka i dostupni su u kvalitetima čelika SAS 500/550...

Armaturni sistem visoke čvrstoće

SAS 670/800 armaturni sistem visoke čvrstoće je inovativni proizvod koji daleko nadmašuje konvencionalne armature...

Mikro-šipovi/Mikropiloti

Mikropiloti mogu prenijeti zatezna, kompresiona i prenesena opterećenja. Tipične primjene su temelji objekata...

Marine i Lok Tie sistemi

The SAS Lok Tie sistem šipki visoke čvrstoće za vezivanje kompozitne strukture u zgradama je moderna alternativa...

Sistem oplate

SAS oplata i dodatna oprema za oplatu koriste širom svijeta poznate građevinske firme za povezivanje i sidrenje...