Kotve

MOSTOGRADNJA

Kotve

Kotve se koriste za naknadno prednaprezanje betona u mostogradnji.

Prema funkciji koju obavljaju kotve se dijele na sljedeće vrste:

  • normalne (aktivne i pasivne)kotve,
  • fiksne kotve i
  • kotve za produžavanje-nastavne kotve.

 

Normalna kotva je aktivna kada se preko nje vrši prednaprezanje kabla, a pasivna kada ima ulogu fiksne kotve. Fiksna kotva se koristi kada je moguće prednaprezanje sa jedne strane i kada za to postoje statičko-konstruktorski uslovi. Kotva za produžavanje ili nastavna kotva služi za produžavanje već prednapregnutog kabla ili za produžavanje kabla koji će tek da se prednapreže. Obično se produžavaju kablovi istog tipa ali je moguća i redukcija sa većeg na manji.

Pod pojmom „kotva” podrazumijeva se komplet koji se sastoji od nekoliko osnovnih elementa.

 

Ti dijelovi mogu uključivati:

  • aktivnu, pasivnu, fiksnu ili nastavnu glavu kotve,
  • podložnu ploču,
  • spirale,
  • klinove,
  • trumpetu,
  • valjčiće (swage socket end)
  • federe (swage spring).