GEOTEHNIČKA SIDRA U GRAĐEVINARSTVU

IBO-SDA štapna sidra

GEOTEHNIČKO GRAĐEVINARSTVO, TUNELOGRADNJA I RUDARSTVO

Diorit IBO-SDA samobušiva sidra iz šupljih čeličnih cijevi

Sistemi sidrenja se koriste na različite načine u rudarstvu i tunelogradnji i služe za privremenu sanaciju i zaštitu strana ili stropa tunela tokom njegove izgradnje. Geotehnička sidra predstavljaju poseban element u grupi geotehničkih konstrukcija koje na poseban način učvršćuju prirodni teren iza profila tla ili zaštitne konstrukcije. Sidrima se vlačna sila s konstrukcije prenosi u tlo. Za prenošenje vlačne sile koristi se posmična čvrstoća okolnog tla.

 

Diorit d.o.o. ima vlastitu proizvodnju IBO-SDA sidara u proizvodnom pogonu u Odžaku u Bosni i Hercegovini. Samobušiva IBO-SDA (Self-drilling anchor) sidra su posebna vrsta štapnih sidara.

 

Svako sidro sastoji se od sljedećih elemenata:

 • šuplje čelične cijevi odgovarajućeg vanjskog i unutarnjeg promjera (R32,R38, R51)
 • podložne ploče odgovarajućih dimenzija, – matice: kupolasta i hex (R32, R38, R51)
 • spojnice (R32, R38, R51)
 • distancera-centralizatora (R32, R38, R51)
 • odgovarajuće jednokratne bušaće krune (R32, R38, R51)

 

 

Štap IBO-SDA sidra se dobije kad se na čeličnu cijev strojem napravi obli navoj. To se radi u stroju za valjanje navoja. Oblik navoja određen je prema strogo određenoj normi. Elementi sidra proizvode se u sekcijama standardne dužine (2, 3 ili 4 m) i po potrebi nastavljaju odgovarajućim spojnicama.

 

Podložne ploče se izrađuju iz čeličnih plosnatih limova (plosnati čelik/flah). Geometrija podložnih ploča i vrste ploča zavise od zahtjeva kupaca, a Diorit u svojoj proizvodnji svakako nudi širok asortiman spomenutih podložnih ploča.

 

Spojnice su nestandardna roba, sa standardiziranim oblim navojem, namjenski se proizvodi raznim postupcima strojne obrade.

Vrste spojnica: R32, R38 i R51

 

Prilikom ugradnje štapa sidra koristi se plastični distancer koji služi za pravilno centriranje sidra u rupi. Distancer je izrađen od materijala PVC. Obzirom da je distancer izgubljena roba i ostaje cijeli u betonu.

 

Planiranje, dimenzioniranje, izvođenje, testiranje i kontrola kvalitete za IBO-SDA sidra mogu obavljati samo kompanije s odgovarajućim stručnjacima, iskustvom i tehničkim osobljem s odgovarajućom obukom. Odgovornosti za planiranje, dimenzioniranje, izvođenje, ispitivanje i kontrolu kvalitete moraju biti utvrđene u ugovoru za izvođenje projekta. Proizvođač komponenti sidra mora osigurati njihovu usklađenost s dopuštenjem. Odgovornost za isto snosi nositelj dopuštenja.

 

Dioritovo IBO-SDA štapno sidro koristi kao pasivni nosivi element šuplju šipku s kontinuiranim oblim navojem. Čelična tetiva je šuplja čelična šipka sa hladno valjanim navojima i zato se može rezati ili spojiti na bilo kojoj željenoj tački. IBO-SDA sidra se pomoću bušilice i izgubljene-jednokratne krune, bušenjem i injektiranjem ugrađuju u stijenu ili tlo. Za vrijeme bušenja šuplja šipka služi i za ispiranje rupe vodom, zrakom ili cementnom smjesom. Injektiranje rupe cementnim malterom se vrši kroz cijev i krunu i može biti izvedeno nakon bušenja cijele rupe a može isto tako da se provodi istovremeno s bušenjem. Bušenjem sidra odgovarajuće dužine završeno je i postavljanje sidra. Injektiranje sidra izvodi se kroz samo sidro, pri čemu injekcijska smjesa izlazi kroz otvore na bušaćoj glavi, sve dok injekcijska smjesa ne počne izlaziti na ušću bušotine.

 

IBO-SDA štapna sidra se primjenjuju kod zahtjevnijih strmijih terena, te kod gradnje tunela. Može se ugrađivati na zemljanom i stjenovitom terenu (tuneli, stabilizacija kosine, razna učvršćenja). Sidrenje stijena i tla je tehnika gradnje koja se koristi za povećanje i održavanje, stabilnosti mase stijena ili tla. Ugradnjom sidara kao ojačavajućih elemenata povećava se posmična čvrstoća terena. U tom procesu, sidra su uglavnom podvrgnuta vlačnom opterećenju.

 

Područje primjene sustava sidara za stijene i tlo obuhvaća sljedeća područja:

 • Zaštita kosina,
 • Zaštita nasipa,
 • Zaštite građevinskih jama,
 • Zaštita kosina kombinirano sa mrežama
 • Osiguranje tunela i izrada otvorene tunelske fronte.

 

Sistem IBO-SDA sidara za stijene i tla može se koristi u kompaktnim i rastresitim tlima i stijenama. Prednosti samobušivih sidara su u mogućoj značajnijoj dužini izvedbe, kao i izbjegavanje mogućnosti zarušavanja bušotine uslijed izvlačenja bušaće šipke i ulaganja sidara u klasičnim postupcima izvedbe sidara, te upotreba u oštećenim stijenskim masama.

 

Karakteristike IBO-SDA štapnog sidra:

 • Nacionalno odobreni sistem sa unutrašnjom i eksternom kontrolom kvaliteta;
 • Dobro prilagođeni uslovima transporta i montaže, isporučuju se u dijelovima sa spojnicama;
 • Širok izbor kruna za bušenje omogućava korištenje u različitim tipovima tla;
 • Jednostavno se prilagođava potrebnoj dužini na gradilištu, npr. sa različitim geološkim uslovima korištenjem manjih dijelova sa spojnicama;
 • Odlična veza između sidra i cementnog maltera zahvaljujući navojnim rebrima;
 • Može se tačno usklađivati sa potrebnim opterećenjima zahvaljujući širokom opsegu radijusa;
 • Velika brzina gradnje pošto se bušenje, ugradnja i injektiranje radi u samo jednoj operaciji.

 

Dostupni tipovi

 • Privremena sidra:
  – Privremena sidra (upotrebni vijek do 2 godine)
 • Polutrajna sidra:
  – Polutrajna sidra, netretirana, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina)
  – Polutrajna sidra, vruće pocinčana, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina)

 

Trajna IBO-SDA sidra

 

Funkcija sidra je trajnost i sigurnost građevine. Da bi obavljala svoju funkciju sidra se moraju zaštiti. Najvažnija zaštita sidra je zaštita od korozije. Korozija je elektrohemijski proces koji se odvija na površini svakog metala, ako metal dolazi u dodir s kisikom i vodom. Prije svake zaštite od korozije, šipke ili užad moraju biti potpuno čisti.

 

Glava sidra je najosjetljiviji dio jer je izložena atmosferilijama te ju je najteže zaštititi.

 

Vanjski dijelovi se galvaniziraju (toplo cinčaju HGD) u tvornici ili proizvodnom pogonu. Galvanizacija se sastoji u elektrolitičkom postupku presvlačenja čelika slojem cinka. Postiže se dobra prionjivost uz injekcijsku smjesu, otporna je na abraziju u transportu te ne treba daljnju zaštitu. Druga je mogućnost prekrivanje epoksidnim preparatima. Diorit u svojoj proizvodnji uz pomoć svojih partnera u mogućnosti je ponuditi i trajna IBO-SDA štapna sidra čija vremenska upotreba može iznositi koliko i previđeni vijek projekta.

 

Catalog Diorit SDA anchors

IBO-SDA sidro sa elementima: štap sidra-tijelo sidra, podložna ploča,matica i spojnica

Proces valjanja navoja za IBO-SDA sidra u savremeno opremljenom proizvodnom pogonu Diorit kompanije u Odžaku-BiH

Primjer ugradnje IBO-SDA samobušivih sidara u tunelu

Pakiranje proizvedenih IBO-SDA sidara pneumatskom vezačicom

Trajna IBO-SDA sidra