Užadna sidra

GEOTEHNIČKI SISTEM I GRAĐEVINARSTVO

Užadna sidra

Općenito o sidrima

Geotehnička sidra predstavljaju poseban element u grupi geotehničkih konstrukcija koje na poseban način učvršćuju prirodni teren iza profila tla ili zaštitne konstrukcije. Sidrima se vlačna sila s konstrukcije prenosi u tlo. Za prenošenje vlačne sile koristi se posmična čvrstoća okolnog tla.

Sidra su razmjerno tanke ali dugačke željezne šipke, ili na neki način povezani dugački snopovi čeličnih žica, koji se ugrađuju i na razne načine učvršćuju u bušotinama manjeg promjera. U svakom pojedinom slučaju u praksi potrebno je na temelju pomno razmatranih utjecajnih faktora provesti odgovarajući izbor geotehničkog sidra.

Danas su najznačajnija prednapregnuta sidra s linijskim prijenosom sile sa sidrišta u tlo koja uz to imaju i jasno izraženu sidrišnu dionicu. Takvo sidro predstavlja geostatički element koji je sastavni dio sklopa objekt – sidro – tlo, unutar kojeg su vrlo složena stanja naprezanja i deformacija.

Diorit nudi užadna sidra i štapna sidra (SDA i Mikropilote )

Užadna sidra

Užadna sidra sastoje se od tri glavne komponente: sidrene glave, čelične tetive – podjeljene na dio za vezivanje i slobodne dužine – i tijela za injektiranje.Čelična tetiva je napravljena od više 7-žilnih prednapregnih užadi.

 

Karakteristike:

 • Nacionalno odobreni sistem sa unutrašnjom i eksternom kontrolom kvaliteta.
 • Može se usklađivati sa potrebnim opterećenjima odabirom broja užadi, presjeka užadi i kvalitete čelika.
 • Veće dužine sidra mogu se proizvoditi bez spojeva.
 • Relativno niska mrtva težina i mali prečnik.
 • Jednostavnost ugradnje zahvaljujući visokoj fleksibilnosti sidra.
 • Efikasnan transport zbog malog potrebnog prostora za transport i skladištenje (sidra se isporučuju na kalemu).

 

Dostupni tipovi:

 • Privremena sidra:
 • Privremena sidra (upotrebni vijek do 2 godine)
 • Privremena sidra za produženu kratkotrajnu primjenu (upotrebni vijek 2-7 godina)
 • Privremena sidra sa odvojivim slobodnim dijelom

Trajna sidra (upotrebni vijek do 100 godina):

U kvalitetama čelika (vidi tabele za opterećenja):

 • ST 1570/1770 0.60″ (140 mm²)
 • ST 1570/1770 0.62″ (150 mm²)
 • ST 1670/1860 0.60″ (140 mm²)
 • ST 1670/1860 0.62″ (150 mm²)

 

Catalog Strand anchors