Čelična užad-kablovi za prednaprezanje

MOSTOGRADNJA

Čelična užad-kablovi za prednaprezanje

Diorit sistemi naknadnog naprezanja nude inovativne proizvode i sisteme za industriju građevinarstva.

 

Užad za prednapregnuti beton koriste se većinom kod naknadno napregnutih i prednapregnutih projekata prednaprezanja. Glatko čelično uže se najčešće koristi kao prednapregnuti čelik. Uže za prednaprezanje se uglavnom koristi za poboljšanje projekta, ali i za nuklearne elektrane i slične radove.

 

Pocinčana čelična užad se najčešće koriste u šipkama mostova, kabelima i u radovima vanjskog prednaprezanja. Čelično uže obloženo epoksidom je slično pocinčanom prednapregnutom čeličnom užetu. Posjedujemo sve Certifikate za užad i žice po standardu EN 10138-3 / 10138-1.

 

Možemo ponuditi uže za prednapregnuti beton od 9,3 mm, 12,5 mm, 15,2 mm, 15,7 mm / Žica za prednapregnuti beton 7 mm.