SAS Mikro-šipovi/Mikropiloti

GEOTEHNIČKI SISTEM I GRAĐEVINARSTVO

SAS Mikro-šipovi/Mikropiloti

Mikropiloti ili mikro-šipovi su elementi za duboke temelje sa malim prečnikom do 300 mm, pomoću kojih se trenjem opterećenja iz konstrukcije prenose na donje, nosive slojeve tla.

Mikropiloti mogu prenijeti zatezna, kompresiona i prenesena opterećenja. Tipične primjene su temelji ili jačanje postojećih temelja objekata (npr. zgrade, mostovi, potporni zidovi, jarboli i dr.) ili podizanje struktura u podzemnim vodama.

 

MIKROPILOTI SA ŠUPLJOM ŠIPKOM

 

Mikroploti sa šupljom šipkom se sastoje od tri glavne komponente: glave plota, čelične tetive – koja uključuje spojnicu i jednokratnu krunu za bušenje – i tijela za injektiranje.

Čelična tetiva je okrugla čelična šipka sa grubim, hladno valjanim okruglim ili trapezoidnim navojima i zato se može rezati ili spojiti na bilo kojoj željenoj tački.

 

 

Karakteristike:

 • Dobro prilagođeni uslovima transporta i montaže, isporučuju se u dijelovima sa spojnicama.
  Širok izbor kruna za bušenje omogućava korištenje u različitim tipovima tla.
 • Jednostavno se prilagođava potrebnoj dužini na gradilištu, npr. sa različitim geološkim uslovima korištenjem manjih dijelova sa spojnicama.
 • Odlična veza između SHS-šipke i cementnog maltera zahvaljujući navojnim rebrima.
 • Može se tačno usklađivati sa potrebnim opterećenjima zahvaljujući širokom opsegu radijusa.
 • Velika brzina gradnje pošto se bušenje, ugradnja i injektiranje radi u samo jednoj operaciji.

 

Dostupni tipovi

Privremeni mikroploti:

 • Privremeni mikropiloti (upotrebni vijek do 2 godine)
 • Polutrajni mikropiloti
 • Polutrajni mikropiloti, netretirani, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina).
 • Polutrajni mikropiloti sidra, vruće pocinčani, brzina korozije zavisi od sastava tla (upotrebni vijek do 50 godina).