DCP trajna štapna sidra

GEOTEHNIČKO GRAĐEVINARSTVO, TUNELOGRADNJA I RUDARSTVO

DCP trajna štapna sidra (Double Corrosion Protection)

Ankeri/sidra za dvostruku zaštitu od korozije (DCP) su injektirani s korugovanim omotačem i sa kontroliranom širinom pukotina za trajnu upotrebu. Uglavnom se koriste u visokogradnji za tešku armaturu, stabilizaciju kosina, dubokih iskopa i potpornih zidova.

 

DCP trajna štapna sidra (Double Corrosion Protection) ili ANP – SAS trajna navojna sidra dolaze u kvaliteti 500/550; S670/800; 950/1050 (za dijametre Ø 18, 22, 25, 28, 30, 35, 43, 50, 57.5, 63.5 i 75 mm).

 

Trajni sidreni sistemi imaju životni vijek preko 100 godina. U poređenju sa standardnim čelicima ova trajna sidra imaju daleko veću snagu i izdržljivost. Trajna DCP štapna sidra moraju biti u skladu sa standardom EN 1537.

 

Elementi trajnog DCP sidra:

– Navojna šipka kvaliteta 500/550; S670/800; 950/105 (za dijametre Ø 18, 22, 25, 28, 30, 35, 43, 50, 57.5, 63.5 i 75 mm);
– Sidrena glava sa pločom i maticom;
– Cementna injektivna masa;
– Zaštitna PVC korugovana cijev-omotač cijelom dužinom sidra;
– Pomoćni pribor: unutrašnji distanceri, kablovi, završne kapice, termoskupljajuće navlake, cijevi za fugiranje, šerafi, spojnice, prstenovi…

 

Catalog DCP anchors

Glava DCP trajnog sidra sa čeličnom i plastičnom kapom

Izgled DCP trajnog sidra

Primjer ugradnje DCP trajnih sidara, lokacija: Bratislava