SAS Marine i Lok Tie sistemi

GEOTEHNIČKI SISTEM I GRAĐEVINARSTVO

RJEŠENJE ZA GRADNJU LUKA I GRADNJU U VODI

 

Za gradnju luka i gradnju u vodi upotrebljavaju se SAS šipke sa navojem kao šipke za vezanje (horizontalni zatezni elementi u kombinaciji sa sidrenim zidom) ili injektirana sidra za vezivanje, npr. za oplatu pri izradi zidova.Opremljeni sa sistemima za privremenu ili trajnu zaštitu od korozije kao i odgovarajućim priborom, SAS sistemi šipki sa navojem za gradnju luke i gradnju u vodi su pogodni za upotrebu u različitim okolišnim uslovima.

 

SAS Lok Tie sistemi šipki za vezivanje za drvene i čelične konstrukcije

The SAS Lok Tie sistem šipki za vezivanje šipkama sa navojem visoke čvrstoće za vezivanje kompozitne strukture u komercijalnim i industrijskim zgradama je moderna alternativa za pričvršćene kablove za napinjanje, zavarene šipke za vezivanje i šipke za vezivanje sa finim navojem. To je savremeni sistem za pričvršćivanje, jednostavan za rukovanje na gradilištima, sa visokom nosivošću i sa niskim mrtvim opterećenjem. Njemačko nacionalno odobrenje je izdao njemački Institut za građevinsko inžinjerstvo (Z-14.4-565).