Piperoof/Forepoling umbrella system

Tunelogradnja

DIORIT – Piperoof/Forepoling sistem

“Kišobran” sistem – u tunelogradnji

Forepoling (“Kišobran”) krune i prsteni, te cijevni sistem je dizajniran za izgradnju i bušenje tunela u uvjetima slabog tla.Prsteni i krune su dizajnirani za montiranje na površinskim i dubinskim hidrauličnim čekićima.Prsteni i krune mogu se isporučiti sa ili bez cijevi.

 

Sustav je dostupan od 76 do 219 mm i za sve glavne nosače kruna i navoje na površinskim i dubinskim hidrauličnim čekićima.Navoji cijevi dostupni su s 2-3 sa 2-3 početna trapezoidna navoja i 10 mm ulazom.Različita dostupnost navoja omogućuje ubrzanu montažu cijevnog sistema na licu mjesta.

 

 

 

 

  • Vrlo kvalitetna integracija prstenastog kućišta i krune
  • Prstenasto kućište je zavareno za startnu cijev u proizvodnji i tako se i isporučuje
  • Prsten kontrolira vođenje i rad krune
  • Opcija – montaža ventila u proizvodnji (3-10 bar)