SAS armaturni sistem visoke čvrstoće

STRUKTURALNI INŽINJERING

SAS armaturni sistem visoke čvrstoće

SAS 670/800 armaturni sistem visoke čvrstoće je inovativni proizvod koji daleko nadmašuje konvencionalne armature i primarno se koristi u gradnji visokih zgrada.Armaturni sistem velike čvrstoće imaju visoku zateznu i krajnju silu. Povećana zatezna sila omogućava izgradnju vitkih i stabilnih strukturnih elemenata čime se štede resursi i smanjuju troškovi – Ubjedljiva prednosti za naše kupce koji su od tada uspješno instalirali SAS 670/800 armaturu visoke čvrstoće u brojnim građevinskim projektima kao što su toranj frankfurtske Opere (Njemačka), Dancing Towers u Hamburgu (Njemačka) i World Trade Center u New Yorku (SAD).Mnogi drugi objekti se trenutno projektuju ili grade.

 

Naime sa navojnim šipkama u kvaliteti 670/800 smanjuje se presjek nosivih stupova za cca 0,25%.Količinski se isporučuje kupcu manja težina i količina željeznih šipki u odnosu na klasičnu gradnju sa čelikom B500.U krajnjem slučaju kupac dobija prednost u slobodnom prodajnom prostoru nastalom izgradnjom manjeg presjeka nosivih stupova.