GEOTEHNIČKA SIDRA U GRAĐEVINARSTVU

SN sidra

GEOTEHNIČKO GRAĐEVINARSTVO, TUNELOGRADNJA I RUDARSTVO

SN – Pasivno štapno sidro iz rebraste armaturne šipke

Dioritovo SN-štapno sidro koristi kao nosivi element armaturnu šipku, koja ima na sebi metrički navoj na jednoj strani.

 

SN štapna sidra se primjenjuju kod zahtjevnijih strmijih terena, te kod gradnje tunela. Može se ugrađivati na zemljanom i stjenovitom terenu (tuneli, stabilizacija kosine, razna učvršćenja).

 

Sidrenje stijena i tla je tehnika gradnje koja se koristi za povećanje i održavanje, stabilnosti mase stijena ili tla. Ugradnjom sidara kao ojačavajućih elemenata povećava se posmična čvrstoća terena. U tom procesu, sidra su uglavnom podvrgnuta vlačnom opterećenju.

 

SN sidro se sastoji od slijedećih elemenata:

 • Štapa sidra– Armaturna rebrasta šipka, različitog nazivnog promjera (npr. 25, 28, 32 mm);
 • Matice – proizvedene strojnom obradom iz šesterokutnog čelika;
 • Podložne ploče – proizvedene na presi iz plosnatog čelika;
 • Distancera (centralizatora) – gotova roba.

 

Područje primjene sistema sidara za stijene i tlo obuhvaća sljedeća područja:

 •  Zaštita kosina,
 • Zaštita nasipa,
 • Zaštite građevinskih jama,
 • Zaštita kosina kombinirano sa mrežama
 • Osiguranje tunela i izrada otvorene tunelske fronte.
  Sistem sidara za stijene i tla može se koristi u kompaktnim i rastresitim tlima i stijenama.

 

Štap sidra se dobije kad se na armaturnu šipku na jednoj strani hladno uvalja odgovarajući navoj na rebrastu armaturnu šipku. Podložne ploče se izrađuje iz čeličnih plosnatih limova (plosnati čelik/flah). Šesterokutna matica je nestandardna, sa standardnim metričkim navojem, namjenski se proizvodi u CNC stroju iz šesterokutnog materijala.

 

Prilikom ugradnje štapa sidra koristi se plastični distancer koji služi za pravilno centriranje sidra u rupi. Distancer je izrađen od materijala PVC. Obzirom da je distancer izgubljena roba i ostaje cijeli u betonu, kontroliraju se samo dimenzije. Kroz proces ugradnje, ugrađeno sidro ima zaštitni sloj od injekcijske smjese.

 

SN sidra koja proizvodimo predstavljaju privremena rješenja i rješenja s produženim životnim vijekom.

 

U ovisnosti od potrebnog životnog vijeka vrši se ugradnja po uputi:

 • Sidra za privremenu upotrebu, vijek trajanja do 2 godine – nije potrebna nikakva antikorozivna zaštita;
 • Sidra za produženu upotrebu, vijek trajanja do 15 godina – potrebna zaštita cijelog sidra betonom.

 

Trajna SN sidra

 

Funkcija sidra je trajnost i sigurnost građevine. Da bi obavljala svoju funkciju sidra se moraju zaštiti. Najvažnija zaštita sidra je zaštita od korozije. Korozija je elektrohemijski proces koji se odvija na površini svakog metala, ako metal dolazi u dodir s kisikom i vodom. Prije svake zaštite od korozije, šipke ili užad moraju biti potpuno čisti.

 

Glava sidra je najosjetljiviji dio jer je izložena atmosferilijama te ju je najteže zaštititi.
Vanjski dijelovi se galvaniziraju (toplo cinčaju HGD) u tvornici ili proizvodnom pogonu. Galvanizacija se sastoji u elektrolitičkom postupku presvlačenja čelika slojem cinka. Postiže se dobra prionjivost uz injekcijsku smjesu, otporna je na abraziju u transportu te ne treba daljnju zaštitu. Druga je mogućnost prekrivanje epoksidnim preparatima. Diorit u svojoj proizvodnji uz pomoć svojih partnera u mogućnosti je ponuditi i trajna SN štapna sidra čija vremenska upotreba može iznositi i do 100 godina.

 

Izvedba radova, vođenje dnevnika i provedba ispitivanja su obavezne prema odgovarajućim normama za izvedbu radova i ispitivanja.SN sidra se mogu skladištiti na otvorenom u natkrivenom prostoru, ili na otvorenom prostoru i zaštićeno od vremenskih uslova.

 

Diorit d.o.o. za svoju proizvodnju za SN sidra posjeduje najvažnije certifikate (CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE FABRIČKE PROIZVODNJE) i akreditiran je za područje EU i svijeta putem ZAG-a tj. vodećeg instituta u oblasti građevinarstva u Sloveniji.

 

S tim u vezi ZAVOD ZA GRAĐEVINARSTVO SLOVENIJE (ZAG) kontinuirano vrši nadzor nad našom proizvodnjom. Naučno-istraživačka djelatnost ZAG-a nesumnjivo je sadržajno i strategijski jedan od najvažnijih instituta u EU.

 

Catalog Diorit SN anchors