SAS sistem oplate

STRUKTURALNI INŽINJERING

SAS sistem oplate

SAS oplata i dodatna oprema za oplatu koriste širom sveta poznate građevinske firme za povezivanje i sidrenje betonskih konstrukcija i za skele u građevinskim projektima i strukturalnom inženjerstvu.SAS oplate su instalirane npr. u kanalu Panamskom kanalu, Svetskom trgovinskom centru i zgradama vlade u Berlinu.

 

Iako veze oplate čine samo relativno manji deo ukupnih troškova sistema oplate, one su tehnički od suštinske važnosti. Oni apsorbuju i prenose sve sile koje deluju na oplate i radne platforme. Prema tome, maksimalan kvalitet i pouzdanost moraju biti potpuno osigurani.Bez obzira da li su toplo valjani od čelika kvaliteta SAS 900/1100 FA, SAS 900/1050 FC i SAS 850/950 FB ili hladno valjani od čelika kvaliteta SAS 850 FS, SAS oplate mogu se koristiti za širok spektar rješenja u građevinarstvu.

 

Naši dodaci sistema za armiranje zadovoljavaju jednako visoke standarde kvaliteta. Po pravilu, oni se testiraju do maksimalnog opterećenja šipki.