Prekatip zaštitne cijevi za prednaprezanje

MOSTOGRADNJA

Prekatip zaštitne cijevi za prednaprezanje

Diorit sistemi naknadnog naprezanja nude inovativne proizvode i sisteme za industriju građevinarstva sa proizvodnjom u vlastitoj hali u Odžaku u Bosni i Hercegovini.

Kako bi se izbjegli komplicirani zahtjevi za montažu kablova za prednaprezanje na gradilištima, DIORIT kompanija je započela proizvodnju i ponudila tržištu unaprijed sastavljen sistem “odaberi i postavi” kablova za prednaprezanje koji se mogu fleksibilno koristiti, čime se štedi vrijeme i rad izvođača radova. Upravo taj korak značio je da smo bili “prvi” u proizvodnji prefabrikovanih cijevi za prednaprezanje u regiji Balkana.

 

Diorit d.o.o. proizvodi ove zaštitne cijevi za naknadno naprezanje od crnog i pocinčanog materijala. Široko je prihvaćena upotreba ovih cijevi u modernom građevinarstvu, a posebno se koristi za prednaprezanje ili naknadno naprezanje betonskih konstrukcije kao građevinskog materijala, u izgradnji mostova, izgradnji željeznica i autocesta, podzemnih objekata, zgrada i kanala.

 

Cijevi od čeličnih traka za kablove za prednaprezanje i spojnice za navedene cijevi koriste se kao zaštita i vodilica kablova-užadi za prednaprezanje u naknadnom prednaprezanju betonskih konstrukcija.

 

Podaci o deklaraciji – performanse proizvoda

  • predmet izjave o sukladnosti – cijevi od čeličnih traka za kablove za prednaprezanje i spojnice za navedene cijevi EN 523 i EN 524
  • upotrebljeni materijal – cijevi od čeličnih traka debljine 0,3 – 0,6 mm i širine 78 mm, kvalitet prema standardima EN 10139/10140 i EN 10346

 

Test rezultati:
Kvalitet i karakteristike proizvoda cijevi od čeličnih traka je u skladu sa regulacijama standarda EN 524 1-6. Izmjerena debljina cijevi tokom proizvodnje je iznosila 0,3 mm do 0,4 mm što odgovara kategoriji 1. Debljina od 0,5 mm do 0,6 mm odgovara kategoriji 2 gore pomenutih standarda.

 

Naša proizvodnja u jednoj smjeni iznosi 4500 m’.
Dostupni prečnik izrade cijevi: Od fi 45 mm do fi 135 mm