ISO 14001; ISO 45001; ISO 9001 Tag

Kao jedan od lidera u regionu u prodaji i proizvodnji materijala za prednaprezanje u mostogradnji, tunelogradnji i geotehnici, te u pružanju usluga za specijalne građevinske radove, kompanija Diorit d.o.o. nedavno je uspješno provela nadzorni audit prema standardima ISO 14001 i ISO 45001. Standard ISO 14001 pripada...