Širok dijapazon usluga

KVALITET I STALNA UNAPRIJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA

MOSTOGRADNJA

OVM je vodeći proizvođač i specijalizovani izvođač radova u Kini i širom svijeta u oblasti prednapinjanja i drugim specijalizovanim tehnikama gradnje. OVM Systemom se uspješno radi na izazovnim projektima, uključujući mostove, zgrade, tunele, luke, brane i nuklearne elektrane.

STRUKTURALNI INŽENJERING

Optimalno prilagođeni i raznovrsni dodaci se koriste za spajanje šipki i minimiziranje dužine sidra pomoću specijalnih završnih sidrenih ojačanja koji se mogu instalirati u teškim uslovima primjene. Šipke sa navojem naših SAS sistema za armiranje su testirane decenijama.

STABILIZACIJA PADINA

TRUMER nudi idealna rješenja u takvim slučajevima za standardne aplikacije kao i za izazovne teritorije. Mnogi od ovih dobro osmišljenih TRUMER “dodataka” u krajnjoj liniji dovode do pojednostavljenja planiranja primjene, kao i značajne ukupne uštede vremena i truda potrebnog za instalaciju.

TUNELOGRADNJA I RUDARSTVO

Sistemi sidrenja se koriste na različite načine u rudarstvu i tunelogradnji i služe za optimizaciju saobraćajnih ruta ili eksploataciju ruda. U zavisnosti od korištenog sistema gradnje, geologije okolnihstijena i hidroloških uslova pod zemljom, nudimo razne sisteme sidrenja koji zadovoljavaju specifičnezahteve projekta.

GEOTEHNIČKO GRAĐEVINARSTVO

Nudimo različita sistemska rješenja za različite tehničke primjene u građevinarstvu, uključujući i sidra sa šipkama sa navojem za rudarstvo i tunelogradnju, spojevi armatura, oplate, spojne šipke, klinovi za tlo, mikroplot, sidra za stijene i tlo za geotehničke primjene kao i tetive za prednapinjanje.

PREKATIP CIJEVI ZA PREDNAPREZANJE

Široko je prihvaćena upotreba u modernom građevinarstvu, a posebno se koristi za prednaprezanje ili naknadno naprezanje betonskih konstrukcije kao građevinskog materijala, u izgradnji mostova, izgradnji željeznica i autocesta, podzemnih objekata, zgrada i kanala.