Oblasti i sistemi prednapinjanja

Proizvod 12

OVM – SISTEM PREDNAPINJANJA

OVM je vodeći proizvođač i specijalizovani izvođač radova u Kini i širom svijeta u oblasti prednapinjanja i drugim specijalizovanim tehnikama gradnje. OVM Systemom se uspješno radi na izazovnim projektima, uključujući mostove, zgrade, tunele, luke, brane i nuklearne elektrane. OVM dizajnira svoje sisteme i proizvodi ih u sopstvenoj fabrici u Kini, što im omogućava da primjene strog sistem kontrole kvaliteta na svojim proizvodima kroz proizvodni proces. Na taj način, OVM se pozicionirao kao vodeći provajder prednapinjana, sa snažnom reputacijom visokog kvaliteta,i pouzdanosti.

Sa više od 40 godina iskustva na terenu, OVM se razvio u jednog od vodećih proizvođača i specijalizovanog izvođača radova u Kini. Vlasnička struktura kompanije OVM integrirana je u različite projekte, od mostova do nuklearnih elektrana. Na strateškom nivou OVM stalno ulaže u istraživanje i razvoj kako bi ostali na čelu industrije i kontinuirano pružali efikasnija i efektivnija rešenja za klijente širom svijeta. Proizvodni program obuhvata sisteme za prednapinjanje, kablovske sisteme, građevinska rješenja, ležajeve i ekspanzione spojnice i sisteme za nadgledanje. Cjelokupna ponuda proizvoda je certificirana u skladu sa ISO9001-2008 i ispunjava zahteve standarda uspostavljenih od strane međunarodnih organizacija, uključujući: – ETAG 013, AASHTO LRFD, BS, ASTM, JIS itd.

SISTEM PREDNAPINJANJA

OVM investira dio svog godišnjeg prometa u tehničko istraživanje i razvoj kako bi ostali predvodnici industrije. Kompanija poseduje nacionalni tehnološki centar i postdoktorsku istraživačku radnu stanicu i održava bliske odnose sa brojnim univerzitetima i institucijama širom Kine; ovo dovodi do toga da OVM registruje mnoge tehničke patente. Kompanija se fokusira na razvoj vrhunske tehnologije prednapinjanja gradeći renomirani brend u oblasti građevinarstva. Kao najveći dobavljač u Kini, OVM ima veliki izbor sistema za prednapinjanje koji uključuje, ali se ne ograničava na: sisteme za prednapinjanje, kablovske sisteme (MS & PWS kablovi) i građevinska rješenja (inkrementalno lansiranje, okretanje i podizanje teških tereta). Izvrsnost OVM proizvoda je potvrđena i certificirana ISO9001-2008, Sistemom za upravljanje kvalitetom od strane BSI i CQC. Pored toga, naši proizvodi zadovoljavaju sve glavne standarde kao što su AASHTO, ASTM, BS, EN, ETA, FIP, GB, JIS i PTI. Osim toga, OVM sprovodi obimna testiranja sa međunarodnim nezavisnim organizacijama za testiranje kako bi dalje poboljšala svoje proizvode na tehničkom nivou.

PREDNAPINJANJE – MOSTOVI

Prednapinjanje (Post-tensioning – PT) je dinamična tehnologija koja omogućava ekonomičnu izgradnju visoko kvalitetnih mostova. PT se može prilagoditi tako da se može implementirati u različitim terenskim uslovima i dužinama mosta. Prednapregnuti mostovi imaju visok stepen unutrašnje izdržljivosti, mogu biti relativno brzo konstruisani, imaju manji rizik od pucanja, imaju manju dubinu konstrukcije i imaju niske troškove održavanja. Osim toga, ovi mostovi se mogu izgrađivati bez narušavanja reljefa ispod mosta – omogućavajući duže raspone (~ 92m) i pliće nosače. Bolja duktilnost, seizmičke performanse i estetika su uobičajene koristi od korišćenja prednapinjanja.

PREDNAPINJANJE – ZGRADE

Prednapinjanje je rešenje koje se može integrirati u različite vrste zgrada, od stambenih zgrada do hotela. PT u zgradama dovodi do veće fleksibilnosti u dizajnu i zahteva manje armiranog čelika od konvencionalnih metoda za postizanje istih nivoa čvrstoće. Prednapregnuti beton drastično smanjuje visinu od poda do poda u poređenju sa strukturalnim čelikom, čime se smanjuju fasada, HVAC, električni, vodovodni i i troškovi vertikalnog transportnog sistema, što dovodi do značajnih ušteda. Integralno, prednapregnute zgrade imaju superiornu strukturni integritet u poređenju sa montažnim betonskim konstrukcijama, imaju bolju kontrolu pukotina, imaju ukupnu nižu građevinsku masu i imaju brže cikluse izrade spratova- sve bez žrtvovanja estetike zgrade.