Hrvatska: U Rijeci ugrađene prijelazne naprave

Hrvatska: U Rijeci ugrađene prijelazne naprave

Diorit d.o.o. Slavonski Brod nedavno je isporučio i u saradnji sa kompanijom GP Krk ugradio modularne prijelazne naprave u okviru projekta DC403 Čvor Škurinje-Vijadukt Mlaka Rijeka u Hrvatskoj.

Izvor finansiranja projekta DC403 Čvor Škurinje-Vijadukt Mlaka Rijeka u Hrvatskoj dolazi iz “Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj” čiji korisnik su Hrvatske ceste d.o.o. Vrijednost projekta je: 520.010.000,00 kn a cilj projekta je izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T, do luke Rijeka koja je definirana kao luka osnovne mreže. Prometnicom će se ostvariti izravna veza osnovne luke na TEN-T, poboljšati regionalna i lokalna mobilnost, i povećati sigurnost prometa.